Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


19.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r. o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty:

Załącznik