Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS zgodnie z pkt. 1 § 9 rozdz. IV Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 26.03.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4 w Lublinie. Pierwszy termin ustala się na godz. 11.30, drugi termin ustala się na godz.12.00.
Porządek Obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Zmiana siedziby
  3. Poszerzenie składu Zarządu
  4. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego
  5. Zamknięcie obrad

Lublin, dn. 12.02.2010r.