W dniu 21 października 2011 r. delegacja Stowarzyszenia „POSTIS” wzięła udział w spotkaniu w miejscowości Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w Szkole Średniej nr.2 przy ul. Kotlyarevskogo 2. W spotkaniu wzięli udział:

  • Mosiuk Valerij Ivanovych – Dyrektor Szkoły Średniej nr.2 we Włodzimierzu Wołyńskim (gospodarz spotkania)
  • Zawadska Jeanne Jevstafijvna – Z-ca Dyrektora Szkoły w Ivanychi
  • Kowtun Svitlana Zinovijvna – Z-ca Dyrektora Szkoły w Nowowołyńsku
  • Michaił Shelep – Stowarzyszenie „AmoRe” z Łucka
  • Mariia Domanska – Stowarzyszenie „AmoRe” z Łucka
  • Dmetrij Bezverbnyy- Stowarzyszenie „AmoRe” z Łucka
  • Małgorzata Gomoła- Stowarzyszenie „POSTIS”
  • Michał Zawiślak- Stowarzyszenie „POSTIS”

W takcie spotkania omówiono aspekty obecnej i przyszłej współpracy trans granicznej, uszczegółowiono program i tematykę szkolenia w ramach projektu „Młodzież w działaniu” finansowanego z funduszy Komisji Europejskiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.