Pierwszego czerwca  Prezes Stowarzyszenia POSTIS przekazała do Domu Dziecka na ulicy Pogodnej zabawki wykonane przez uczestników Projektu „SZANSA”. Objęta wsparciem młodzież w ciągu roku szkolnego uczęszczała na zajęcia  art i socjoterapii, w ramach których zostały wykonane i później przekazane zabawki. Cieszymy się, że poprzez pracę i zabawę udało się nam zaangażować uczestników Projektu „SZANSA” w pomoc innym.