Przedstawiamy kilka zdjęć z codziennej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „SZANSA”. Zajęcia z edukatorami, psychologami, trenerami sportterapii i socjoterapii są podstawowymi w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży trudnej. Na zdjęciach zaprezentowany został Ośrodek Kuratorski we Włodawie oraz produkty pracy młodzieży tam uczęszczającej na zajęcia socjoterapii i arttetapii.