Zapraszamy absolwentów/ki Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wieku 18-64 lat, zamieszkujących lub pracujących w woj. lubelskim do udziału w projekcie „Zdobądź zawód przyszłości”.

Trwa jeszcze rekrutacja na kierunku:

 • Technik budownictwa
 • Technik handlowiec

Planowane miejsce kształcenia  Krasnystaw, Ryki, Dęblin. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu i będą odbywać się w:

 • systemie zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)
 • w małych zespołach słuchaczy– 15 osobowych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
 • 3 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • Formularz zgłoszeniowy

Dlaczego warto podjąć kształcenie?

 • możesz zdobyć stabilna, dobrze płatną pracę
 • zaplanować swoją karierę
 • podnieść bezpłatnie swoje kwalifikacje i wykształcenie
 • zdobyć atrakcyjny zawód poszukiwany na lubelskim rynku pracy i w innych krajach Unii Europejskiej
 • nauka w Technikum uzupełniającym kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego
 • otrzymasz  świadectwo ukończenia technikum, a po zdaniu egzaminów zewnętrznych dyplom z tytułem TECHNIKA
 • możesz również przystąpić do egzaminu maturalnego

Wsparcie konsultacyjno-doradcze

Uczestnicy/czki zakwalifikowani do projektu biorą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, który pomaga im określić predyspozycje zawodowe i zaplanować rozwój edukacyjno- zawodowy.

Konsultanci pełnią dyżur w Punktach konsultacyjno-doradczych w 5 miastach  województwa lubelskiego według harmonogramu.

Zapraszamy!