ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI w ramach projektu Zdobądź Zawód Przyszłości.

Zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 25-64 lat oraz  nie uczące się w wieku 18-24 lat, bez wykształcenia wyższego, zainteresowane podjęciem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych z województwa lubelskiego na spotkanie z konsultantem ds. kształcenia.

Najbliższy dyżur odbędzie się 15 marca 2011 r., w godzinach: 11.00- 14.00 w Biurze Projektu przy ul. Fieldorfa 7/4 w Lublinie.

Wszystkim zainteresowanym Konsultant ds. kształcenia udzieli  informacji o:

 • warunkach rekrutacji słuchaczy do szkół dla dorosłych w województwie lubelskim  na kierunkach:
  • Technik mechanik: specjalność mechanik pojazdów samochodowych
  • Technik handlowiec: specjalność- organizator obsługi sprzedaży internetowej
  • Technik budownictwa
  • Kucharz
 • sposobach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, formach  i organizacji cyklu kształcenia w szkołach dla dorosłych
 • programach nauczania na poszczególnych kierunkach kształcenia
 • poszukiwanych zawodach  na lubelskim rynku pracy i w krajach Unii Europejskiej

Ponadto, każdy z uczestników projektu skorzysta z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, który udzieli pomocy w wyborze kierunku kształcenia z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań oraz pomoże w opracowaniu indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych. Spotkania z doradcą zawodowym będą się odbywać po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z zainteresowanymi osobami.
Na kolejne spotkania z konsultantami ds. kształcenia zapraszamy do Punktów konsultacyjnych na terenie województwa lubelskiego(adresy i kontakt z Punktami podamy wkrótce).

Bliższe informacje:

 • e-mail: [email protected],
 • tel/fax: 81 52 439 66
 • Biuro Projektu: ul. Fieldorfa 7/4, 20-091 Lublin.


Zapraszamy!
Zaplanuj swoją przyszłość,
wykorzystaj  swoją szansę na rozwój!