Stowarzyszenie POSTIS wraz z Teatrem Starym w Lublinie i Ośrodkiem Brama Grodzka-Teatr NN  w ramach III edycji programu grantowego Akademia Orange realizuje projekt pt. „Teatr z sąsiedztwa”.  Uczestnicy projektu (młodzież w wieku 13-16 lat związana ze środowiskiem Starego Miasta w Lublinie) wezmą udział m.in. w filmowym lub literackim treningu reporterskim, warsztatach z edycji filmu lub tekstu  oraz w zajęciach realizowanych w teatrze.  Podczas uroczystego finału, który odbędzie się 27.05.2012 r. w Teatrze Starym zaprezentowana zostanie „Wielka Internetowa Księga Teatru Starego” oraz  15-minutowy reportaż z przebiegu projektu.