OGŁOSZENIE

 W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Stowarzyszenie POSTIS ogłasza nabór ekspertów do prac zespołów eksperckich.

Powołanie zostaną 3 zespoły eksperckie, których zadaniem będzie opracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z NGO, PUP i OPS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób do 24 roku życia opuszczających zakłady karne, który będzie obejmował m.in.:

 1. opis innowacyjnej metody „Nowa droga” w formie podręcznika,
 2. program szkolenia dla pracowników i instytucji zaangażowanych w realizację projektu,
 3. model i schemat postępowania „Nowa droga” dotyczący procesu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz resocjalizacji młodocianych więźniów,
 4. podręcznik dla pracodawców,
 5. program szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.

W skład zespołów będą wchodzić:

 • przedstawiciel przedsiębiorstw
 • przedstawiciel NGO
 • doradca zawodowy
 • pracownik socjalny
 • pracownik lub były pracownik zakładu karnego/aresztu śledczego
 • metodyk nauczania osób dorosłych
 • pracownik resocjalizacyjny
 • psycholog
 • sędzia penitencjarny
 • zawodowy lub społeczny kurator sądowy
 • metodyk pracy z młodzieżą
 • trener biznesu

 

Wymagania dotyczące ekspertów zostały zawarte w załączonym zaproszeniu do składania ofert.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.06.2012 r. do godz. 15.00

 

Formularz zgłoszeniowy