W dniach 31.08.2012 – 01.09.2012 odbył się pierwszy zjazd  szkoleniowy pierwszej edycji projektu KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy: Grupę Liderów, w której szkolenia poprowadziła p. Dorota Ulikowska oraz do Grupę Animatorów, w której to grupie swoją wiedzą dzielił się p. Andrzej Mańka. Tematyka zajęć w grupie Liderów dotyczyła zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego natomiast w grupie Animatorów obok pozyskania wiedzy dot. zarządzania zasobami ludzkimi uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu rozwijania umiejętności liderskich. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe i promocyjne. Kolejny zjazd szkoleniowy odbędzie się już 15-16.09.2012 r. Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję szkoleń, która odbędzie się w  2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.postis.pl w   zakładce KLAPS.

Poniżej zdjęcia ze szkoleń: