Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej rośnie w siłę. Uczestnicy  I edycji naszego projektu w ubiegły weekend (15-16.09) spotkali się podczas drugiego zjazdu szkoleniowego. Mieli okazję poznać nowe praktyki i podejście do instytucji marketingu, fundraisingu, a ponadto zaznajomić się z zachodzącymi procesami rozwoju społeczności lokalnej. Biorąc czynny udział w zajęciach uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i praktyką zdobytą w środowisku podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnictwo w naszym projekcie to nie tylko szkolenia i zdobycie nowej wiedzy ale także -a może zwłaszcza- możliwość poznania ludzi i wymiany doświadczeń pozyskanych z otoczenia organizacji, stowarzyszeń czy fundacji. Trzeci i ostatni zjazd szkoleniowy pierwszej edycji już 13-14 października
br. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do II edycji (szczegóły na stronie www.postis.pl w zakładce KLAPS).