Stowarzyszenie POSTIS decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2012 r. uzyskało status Centrum Integracji Społecznej Postis z siedzibą w Świdniku przy ul. Warsztatowej 4 od dnia 1 grudnia 2012 r. na okres 5 lat. Dodatkowo informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2012 r. przestało funkcjonować Centrum Integracji Społecznej POSTIS z siedzibą w Lublinie przy ul. Fieldorfa 7/4.