Mamy przyjemność poinformować, że dnia 16 maja 2013 r. rozpoczęło się szkolenie Opiekunów, którzy będą towarzyszyć uczestnikom podczas wędrówki w ramach projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Szkolenie potrwa do 23 maja 2013 r. Pierwsze wędrówki planuje się na koniec maja br.