W dniu 30 września 2014 r.  w ramach realizacji projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim” odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące „Projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w powiecie świdnickim”.

Szczegółowe informacje oraz zdjęcia znajdują się na utworzonej w ramach projektu internetowej Platformie Rozwiązywania Problemów Społecznych: projektbezbarier.eu

IMG_1083 IMG_1084IMG_1085IMG_1086