02.01.2017 Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ROZEZNANIE RYNKU METODYK

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4