4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z chemii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie  tj. w Bychawie, Lublinie, Włodawie.

Zapytanie ofertowe – korepetycje – chemia

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5