4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie  w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie  tj. w Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Białej Podlaskiej, Lubartowie.

Zapytanie ofertowe – język polski, historia, wos

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5