W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 03/SZ/2017 z dnia 04.01.2017 r o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego wybrane zostały następujące oferty:

Załącznik