30.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” 

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii dla Uczestników Projektu podczas grupowych zajęć w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie tj. w Bychawie, Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim oraz na obszarze Sądu Okręgowego w Zamościu tj. w Zamościu, Zwierzyńcu, Hrubieszowie, Szczebrzeszynie, Janowie Lubelskim, Izbicy.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4