14.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 10/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r. na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” .

Protokół z otwarcia ofert