W związku z postępowaniem ofertowym Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrane zostały oferty

Dokument