Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


27.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego

27.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z języka polskiego  w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zapytanie ofertowe – język polski

Załacznik nr 1- Formularz ofertowy

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5