Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Pożegnanie…

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.03.2012 r. odeszła Teresa Karbownik – producent cyklu
reportaży „Na imię mam….”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafialnym w Konopnicy dnia 4.04.2012 r. o godz. 15.00.
Rodzina prosi by na ostatnie pożegnanie nie przynosić kwiatów. W zamian przeznaczyć pieniądze na
leczenie i rehabilitację Grzegorza Sereja. Numer konta na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi.