Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Bezpłatny Internet narzędziem integracji społecznej w Drelowie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS” w Lublinie oraz Gmina Drelów zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Bezpłatny Internet narzędziem integracji społecznej w Drelowie” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt trwa 01.05 – 31.10.2011r.

Szczegółowe informacje TUTAJ.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.