Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Dzień Dziecka ze Stowarzyszeniem Postis

Pierwszego czerwca  Prezes Stowarzyszenia POSTIS przekazała do Domu Dziecka na ulicy Pogodnej zabawki wykonane przez uczestników Projektu „SZANSA”. Objęta wsparciem młodzież w ciągu roku szkolnego uczęszczała na zajęcia  art i socjoterapii, w ramach których zostały wykonane i później przekazane zabawki. Cieszymy się, że poprzez pracę i zabawę udało się nam zaangażować uczestników Projektu „SZANSA” w pomoc innym.