Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Film dla opiekunów wyprawy w ramach projektu Nowa droga

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy film instruktażowy dla opiekunów wyprawy zrealizowany w ramach projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Materiał jest zapisem rozmów z opiekunami i wychowawcami, którzy uczestniczyli ze swoimi podopiecznymi w pieszych wędrówkach drogą św.Jakuba po Hiszpanii w ramach programu Seuil. Wywiady prowadzone były Bretanii oraz w Normandii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią filmu.