Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Komunikaty Zarządu

16.05.2016. r., Lublin

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  31.05.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00.

16.02.2015  r, Lublin

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  2 marca 2015 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00.

24.10.2014

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na opracowanie MODELU MONITORINGU, KONTROLI, OCENY I REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w ramach projektu ”Bez Barier- wdrożenie standardów  współpracy w administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy – Oferenta

Ilość punktów

Opracowanie MODELU MONITORINGU, KONTROLI, OCENY I REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych
ul. POW 17 lok 4 A
90-248 Łódź

100 pkt.

20.10.2014

Stowarzyszenie POSTIS informuje, iż wydłuża termin składania ofert  do dnia 24.10.2014 r. do godz. 15.00 na sporządzenie Modelu monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych  w ramach projektu „Bez Barier – wdrożenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnicki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez  Stowarzyszenie POSTIS.

02.10.2014

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie Modelu monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych  w ramach projektu „Bez Barier – wdrożenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnicki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez  Stowarzyszenie POSTIS.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym Zaproszeniem do składania ofert oraz załącznikami:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

01.09.2014

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wydruki i stworzenie wersji elektronicznych w ramach projektu ”PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Apus Przedsiębiorstwo Reklamowo Wydawnicze Marek Lecki ul. Hajdowska 39 20-231 Lublin – 71,13 pkt.

07.08.2014

Zapraszamy do składania ofert na wydruki i stworzenie wersji elektronicznych w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym Zaproszeniem do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2: Wykaz usług

Załącznik 3: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 4: Oświadczenie o zgodności z wymogami

Załącznik 5: Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik 6: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

04.06.2013
Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na opracowanie i produkcję filmów edukacyjnych w ramach projektu ”ACE-aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Zakres przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy – Oferenta

Ilość punktów

opracowanie i produkcję 6 filmów edukacyjnych

JBB Jarosław Bajdowski

         67,2  pkt
03.06.2013

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na opracowanie i produkcję gier edukacyjnych w ramach projektu ”ACE-aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Zakres przedmiotu zamówienia Nazwa Wykonawcy – Oferenta Ilość punktów
Opracowanie i produkcja gier edukacyjnych na komputer i na tablet Szymon Paroszkiewicz 100 pkt

 

10.05.2013

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję 6 filmów edukacyjnych w ramach projektu „ACE-aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- Innowacyjne programy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

10.05.2013

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję gier edukacyjnych na komputer i tablet w ramach projektu „ACE-aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- Innowacyjne ptrogramy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

09.05.2013

Stowarzyszenie Postis uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania na nagranie i produkcji 6 filmów edukacyjnych,(CPV:92111250-9) – Produkcja filmów informacyjnych w ramach projektu „ACE – aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – Innowacyjne programy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”.

09.05.2013

Stowarzyszenie Postis uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania na opracowanie i stworzenie gier edukacyjnych na komputer (2 gry) i tablet (2 gry)w ramach projektu „ACE – aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – Innowacyjne programy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”.

28.03.2013

Ponownie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie noclegu i wyżywienia w ramach projektu „Pl Nowa Droga- innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Załącznik 

Załącznik 

Załącznik 

Załącznik 

30.04.2013

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję 6 filmów edukacyjnych w ramach projektu „ACE-aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- Innowacyjne programy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załącznik 

Załącznik 

Załącznik 

Załącznik 

29.04.2013

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na opracowanie i produkcję gier edukacyjnych na komputer i tablet w ramach projektu „ACE-aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- Innowacyjne ptrogramy nauczania w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

Zapytanie ofertowe

12.03.2013

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie noclegu i wyżywienia w ramach projektu „Pl Nowa Droga- innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z siedzibą w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

23.01.2013

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień 8 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00.

  

09.11.2012  

Punkt Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z woj. lubelskiego do skorzystania z bezpłatnych usług doradczo-konsultacyjnych realizowanych w ramach Punktu Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych utworzonego w toku realizacji projektu „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konsultacje będą odbywały się w okresie od 12.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w formie telefonicznej, e-doradztwa i spotkań w biurze projektu przy. ul. Fieldorfa 7/4 w Lublinie lub w miejscach wskazanych przez zainteresowane wsparciem organizacji na terenie woj. lubelskiego.” Kontakt możliwy jest również za pomocą formularza dostępnego pod linkiem http://postis.pl/zaproszenie-na-szkolenia/. Zachęcamy do konsultacji szczególnie z zakresu aspektów prawnych i księgowych działania organizacji, pozyskiwania środków, zarządzania projektem itp. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 81 524 39 66.

 

04.01.2013

Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania komplementarnych, pełnych innowacyjnych programów nauczania z materiałami dydaktycznymi w zakresie Podstawy przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce dla liceum ogólnokształcącego (3 lata) i technikum (4 lata) (CPV: 73000000-2 – Usługi badawczej eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Zgodnie z zasadą równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o i Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dwóch dziewięcioosobowych zespołów eksperckich, w celu stworzenia i opracowania kompletnego innowacyjnego interdyscyplinarnego programu nauczania z materiałami dydaktycznymi i scenariuszami zajęć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w zakresie Podstawy przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

 03.08.2012r.

Rozeznanie rynku na nagranie i wydanie  sześciu słuchowisk na CD (CPV: 922 000 00-3 Produkcja spotów i audycji radiowych )  kierowanych do trzy, cztero- i pięciolatków uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym W związku z realizacją projektu „Mamo, tato co wy na to – innowacyjny program wychowania przedszkolnego.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  priorytet III  Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

pobierz załącznik

 

23.07.2012

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu zwołuje na dzień 20 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00

 

15.12.2011 r.

Zarząd Stowarzyszenia  „POSTIS”  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień 29 grudnia 2011 r.  Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00.

Porządek Obrad:

  • 1. Rozpoczęcie obrad,
  • 2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres: 2009- 2011,
  • 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za okres 2009-2011,
  • 4. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi,
  • 5. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • 6. Głosowanie uchwał ,
  • 7. Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w VI kadencji,
  • 8. Zamknięcie obrad

 

1.08.2011

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS zgodnie z pkt. 1 § 9 rozdz. IV Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 25.08.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lublinie ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 14.30, drugi termin ustala się na godz. 15.00.