Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Nowy rok szkolny 2012 /2013 już rozpoczęty w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości”

Od września 2012 r. w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” uczestnicy/czki  kontynuują bezpłatną naukę w Technikach Uzupełniających dla Dorosłych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Dęblinie w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik kucharz
  • technik budownictwa.

W trakcie kształcenia uczestnicy/czki objęci są doradztwem zawodowym, którego celem jest planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy, poznanie technik uczenia się i wpływu na własny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji. Uczestnicy/czki projektu otrzymują również zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi do lat 7), gorące posiłki podczas zajęć, atrakcyjne nagrody w konkursach, wakacyjne praktyki zawodowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały edukacyjno-dydaktyczne.

Prowadzimy jeszcze nabór na rok szkolny 2012/2013 w ramach projektu wśród kobiet i mężczyzn, którzy przerwali naukę w Technikum na w/w kierunkach, są  w wieku 18-64 lat i  zamieszkują lub pracują w woj. lubelskim.

Miejsca kształcenia :

  • technik kucharz ( w Dęblinie, Zamościu)
  • technik budownictwa ( w Krasnymstawie)
  • technik pojazdów samochodowych (w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie)

Naszym uczestnikom/czkom życzymy zaś wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy oraz zachęcamy, aby wykorzystali swoją szansę na rozwój i zdobyli atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy.