Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

O nas

Stowarzyszenie POSTIS:

  • siedziba: 20-601 Lublin ul. Zana 3A; tel/fax: (081) 524 39 66
  • forma prawny: stowarzyszenie.
  • Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie pod numerem KRS 0000017092, ma status organizacji pożytku publicznego od 29.07.2004
  • data powstania: 05.04.2001 r.
  • cel statutowy: Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy, w tym przede wszystkim pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  • konto bankowe: PEKAO S.A. I O. Lublin  49 1240 2470 1111 0000 3221 5641

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Barbara Bojko-Kulpa – prezes zarządu
  • Hanna Rzepecka – skarbnik
  • Paweł Tabaczewski – członek zarządu