Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Ostatni panel szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 13-14 października uczestnicy I edycji projektu KLAPS – Kunia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, spotkali się podczas trzeciego, ostatniego panelu szkoleniowego w ośrodku Dom Spotkania w Dąbrowicy k. Lublina. Przedmiot zajęć dotyczył partnerstw lokalnych. Grupę
Liderów w ciekawostki dotyczące tworzenia partnerstw lokalnych wprowadzała Pani Małgorzata Kotowska – trener i szkoleniowiec z długoletnim stażem. Grupę Animatorów niestrudzenie szkolił Pan Andrzej Mańka. Uczestnicy grupy Liderów mieli ponadto okazję skorzystania z warsztatów prowadzonych przez wysłannika Centrum Wolontariatu w Lublinie – Panią Orłowską. Na zakończenie
zajęć uczestnicy otrzymali Certyfikaty odpowiednio: Animatora oraz Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.