Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy”

28.04.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

24.02.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

22.02.2017  w celu rozeznania rynku na usługę wynajmu sal do przeprowadzenia zajęć ze sportterapii  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. ROZEZNANIE RYNKU – sale (docx) ROZEZNANIE RYNKU – sale (pdf)

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrane zostały oferty Dokument

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrana została następująca oferta Dokument

Więcej...

Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 10/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r.

14.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 10/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r. na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Protokół z otwarcia ofert

Więcej...