Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Seminarium upowszechniające w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi

W dniu 24 listopada 2014 r. w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby…

Więcej...

Seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga” w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie

W dniu 28 października 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium wzięli udział m.in.  przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa…

Więcej...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące „Projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w powiecie świdnickim”

W dniu 30 września 2014 r.  w ramach realizacji projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim” odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące „Projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w powiecie świdnickim”. Szczegółowe informacje oraz zdjęcia znajdują się na utworzonej w ramach projektu internetowej Platformie Rozwiązywania…

Więcej...

Radio Centrum o Nowej Drodze

Milo nam poinformować, że projekt Nowa Droga cieszy się coraz większym zainteresowaniem między innymi wśród mediów. Tym razem, inicjatywą zainteresowało się Akademickie Radio Centrum, która zrealizowało krótki spot na temat projektu. Zapraszamy do odsłuchania materiału (kliknij).    

Więcej...

Seminarium upowszechniające w Areszcie Śledczym w Białymstoku

W dniu 19 września 2014 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 21 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej…

Więcej...

Seminarium upowszechniające w Olsztynie

W dniu 18 września 2014 r. w Areszcie Śledczym w Olsztynie przy Al. J. Piłsudskiego 3 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej…

Więcej...