Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

16.01.2017 r. Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska doradcy zawodowego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. ROZEZNANIE RYNKU DORADCA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów psychologicznych w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...