Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów psychologicznych w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...