Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Terminy najbliższych seminariów organizowanych w ramach projektu „PI Nowa droga”

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Partnerami: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, Powiatowym Urzedem Pracy w Lublinie i Aresztem Śledczym w Lublinie uprzejmie informuje  o terminach kolejnych seminariów upowszechniających w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej młodocianych więźniów”: 18.09.2014 r. Areszt Śledczy w…

Więcej...

Seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga” w Areszcie Śledczym w Krakowie

W dniu 22 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul.Montelupich 7 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z jednostek…

Więcej...

Seminarium w Areszcie Śledczym w Rzeszowie

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 76 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, sądów, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z…

Więcej...

Trwa realizacja projektu „Bez Barier”

Informujemy, że trwa realizacja projektu „Bez Barier – wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim”. W dniu 21-08-2014r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach otwartych konsultacji społecznych dotyczących „Projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych do 2020 r. w Powiecie Świdnickim”. Szczegółowe informacje oraz protokoły z konsultacji znajdują się na utworzonej w ramach projektu internetowej…

Więcej...

Seminarium w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach projektu Nowa droga

W dniu 12 sierpnia 2014 r. w Areszcie Śledczym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 28 odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, JST, NGO, PUP i OPS oraz przedstawiciele Służby Więziennej z jednostek…

Więcej...

Rozpoczęcie działań upowszechniających założenia programu Nowa droga

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego etapu upowszechniania związanego z realizacją projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” rozpoczęliśmy działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki. Celem działań upowszechniających i włączających jest przekazanie merytorycznych informacji na temat modelu Nowa droga oraz produktów wypracowanych…

Więcej...