Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Projekt POWRÓT

Stowarzyszenie POSTIS , jako partner Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu , rozpoczęło realizację projektu Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku…

Więcej...

Wyniki postępowania nr 02/ND/2016

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje, iż dokonało rozstrzygnięcia postępowania nr 02/ND/2016 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę zakwaterowania   i wyżywienia w ramach projektu „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy,, Działanie 1.3. Wsparcie…

Więcej...

Wyniki postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r.

W dniu w dniu 6-08-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w…

Więcej...

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br.

Więcej...

Kolejna edycja Nowej drogi rozpoczęta!

Stowarzyszenie POSTIS  w partnerstwie z Europejską  Platformą Edukacyjną sp. z o.o. rozpoczyna  realizację projektu  „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15. Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w…

Więcej...

Przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS w Radzie Głównej Ministerstwa Sprawiedliwości

Przewodniczący Rady Programowej i współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie, dyrektor Radia eR i przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS ks. Mieczyslaw Puzewicz został członkiem Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Członków Rady Głównej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości, powołuje Prezes Rady Ministrów. Celem działalności Rady jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i…

Więcej...