Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  współfinansowanego ze środków Unii…

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

02.01.2017 Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ROZEZNANIE RYNKU METODYK Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Więcej...

Walne zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  27.12.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00. Lublin 13.12.2016. r.

Więcej...

Wyniki postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Lublin 2.09.2016 W dniu w dniu 2-09-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie…

Więcej...

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br. http://nowadroga.eu/rekrutacja-do-nowej-drogi/ Oferta dla byłych więźniów Regulamin rekrutacji ND POWER zał. 1 Regulamin rekrutacji – formularz 1 ( ZK-AŚ) zał. 2…

Więcej...

Projekt POWRÓT

Stowarzyszenie POSTIS , jako partner Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu , rozpoczęło realizację projektu Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku…

Więcej...