Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Wyniki postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Lublin 2.09.2016 W dniu w dniu 2-09-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 03/ND/2016 z dnia 23.08.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie…

Więcej...

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br. http://nowadroga.eu/rekrutacja-do-nowej-drogi/ Oferta dla byłych więźniów Regulamin rekrutacji ND POWER zał. 1 Regulamin rekrutacji – formularz 1 ( ZK-AŚ) zał. 2…

Więcej...

Projekt POWRÓT

Stowarzyszenie POSTIS , jako partner Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu , rozpoczęło realizację projektu Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku…

Więcej...

Wyniki postępowania nr 02/ND/2016

Stowarzyszenie POSTIS uprzejmie informuje, iż dokonało rozstrzygnięcia postępowania nr 02/ND/2016 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę zakwaterowania   i wyżywienia w ramach projektu „ Nowa Droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy,, Działanie 1.3. Wsparcie…

Więcej...

Wyniki postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r.

W dniu w dniu 6-08-2016 roku o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia POSTIS, ul. Zana 3A, 20-601 Lublin odbyło się posiedzenie komisji powołanej do rozstrzygnięcia postępowania Nr 01/ND/2016 z dnia 26.07.2016 r. na usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, realizowanego przez Stowarzyszenie POSTIS w…

Więcej...

Rekrutacja do Nowej Drogi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie  do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną. Planujemy pierwsze wyprawy w ramach Projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWR.01.03.01- IP.03-00-002/15 już w sierpniu br.

Więcej...