Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe Nr postępowania: 11/SZ/2018 z dnia 17.04.2018 r.

17.04.2018 r. Zapraszamy do składania ofert na  wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” Załączniki: Zapytanie ofertowe- szkolenia Załącznik nr 1- Formularz ofertowy załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5  …

Więcej...

Zapytanie ofertowe Nr 02/CA/2018 z dnia 16.04.2018

16.04.2018r. Zapraszamy do składania ofert   na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Załączniki: Zapytanie ofertowe…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 10/SZ/2018 z dnia 16.04.2018r.

16.04.2018r. Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Załącznik: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3      

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 09/SZ/2018 z dnia 14.04.2018 r.

14.04.2018 r. Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć z socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania nr 08/SZ/2018 z dnia 22.03.2018 r. na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajęć ze sportterapii

06.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  sprawowania opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w ramach projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania nr 05/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z matematyki i chemii

06.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  prowadzenia  zajęć edukacyjnych z matematyki i chemii dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty: Załącznik:…

Więcej...