Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług

31.10.2017 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla 10 Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja” . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3…

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/CA/2017 z dnia 09.10.2017 na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” (dalej: Projekt). Zapytanie ofertowe Szkolenia komputerowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług

06.10.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla śr. 24 uczestników projektu-podopiecznych ośrodków kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA…

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/CA/2017

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16-00 informuję, że w ramach postępowania nr 01/CA/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 23.08.2017 r., którego przedmiotem był wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów…

Więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja”

Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS. PROJEKT POWRÓT II        

Więcej...