Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług

06.10.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla śr. 24 uczestników projektu-podopiecznych ośrodków kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA…

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/CA/2017

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16-00 informuję, że w ramach postępowania nr 01/CA/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 23.08.2017 r., którego przedmiotem był wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów…

Więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja”

Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS. PROJEKT POWRÓT II        

Więcej...

Ze względu na zmianę treści ogłoszenia zapraszamy do złożenia oferty dot. wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady konkurencyjności prowadzonej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia jest wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu…

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”.

Zapraszamy do złożenia oferty na  zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach:  pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny  do prowadzenia warsztatów w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1…

Więcej...