Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/P/2018 z dnia 17.04.2018 r.

26.04.2018r.  W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”. Załącznik: ROZTRZYGNIĘCIE  

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 09/SZ/2018 z dnia 14.04.2018 r.

25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  zakupu wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć z socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1…

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/SZ/2018 z dnia 16.04.2018 r.

25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  zakupu wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie  informujemy, że została…

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/CA/2018 z dnia 16.04.2018 r.

25.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla 10 uczestników projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 02/P/2018 z dnia 17.04.2018 r.

17.04.2018r.  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”. Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik…

Więcej...

Zapytanie ofertowe Nr postępowania: 11/SZ/2018 z dnia 17.04.2018 r.

17.04.2018 r. Zapraszamy do składania ofert na  wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” Załączniki: Zapytanie ofertowe- szkolenia Załącznik nr 1- Formularz ofertowy załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5  …

Więcej...