Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Akcja świąteczna „Szlachetna Paczka”

Stowarzyszenie POSTIS  po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  pt. „Szlachetna paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie  „Wiosna”. Tym razem odpowiadamy na potrzeby ubogiej czteroosobowej rodziny z terenu Lublina. Przygotowaliśmy produkty żywnościowe, środki czystości, odzież, pomoce szkolne, a także specjalne upominki w postaci książek i kosmetyków.  Finał akcji odbędzie się w dniach 8-9 grudnia. Zachęcamy do przystąpienia do programu. Więcej…

Więcej...

KLAPS – Zaproszenie na szkolenia

W związku z realizacją zadnia publicznego pt. „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie POSTIS wraz z Powiatem Świdnickim zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. lubelskiego (w tym członków, pracowników i wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji) na szkolenia m.in. z zakresu ZZL, marketingu i PR, fundraisingu oraz tworzenia partnerstw…

Więcej...

Ostatni panel szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 13-14 października uczestnicy I edycji projektu KLAPS – Kunia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, spotkali się podczas trzeciego, ostatniego panelu szkoleniowego w ośrodku Dom Spotkania w Dąbrowicy k. Lublina. Przedmiot zajęć dotyczył partnerstw lokalnych. Grupę Liderów w ciekawostki dotyczące tworzenia partnerstw lokalnych wprowadzała Pani Małgorzata Kotowska – trener i szkoleniowiec z…

Więcej...

Ostatni panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach  5 i 6.10.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się ostatni panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 15 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego…

Więcej...

Nowy rok szkolny 2012 /2013 już rozpoczęty w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości”

Od września 2012 r. w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” uczestnicy/czki  kontynuują bezpłatną naukę w Technikach Uzupełniających dla Dorosłych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Dęblinie w zawodach: technik pojazdów samochodowych technik kucharz technik budownictwa. W trakcie kształcenia uczestnicy/czki objęci są doradztwem zawodowym, którego celem jest planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,…

Więcej...

II zjazd szkoleniowy uczestników projektu KLAPS

Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej rośnie w siłę. Uczestnicy  I edycji naszego projektu w ubiegły weekend (15-16.09) spotkali się podczas drugiego zjazdu szkoleniowego. Mieli okazję poznać nowe praktyki i podejście do instytucji marketingu, fundraisingu, a ponadto zaznajomić się z zachodzącymi procesami rozwoju społeczności lokalnej. Biorąc czynny udział w zajęciach uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i praktyką zdobytą w środowisku podmiotów…

Więcej...