Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 14 i 15.09.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 16 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp…

Więcej...

Zjazd szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 31.08.2012 – 01.09.2012 odbył się pierwszy zjazd  szkoleniowy pierwszej edycji projektu KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy: Grupę Liderów, w której szkolenia poprowadziła p. Dorota Ulikowska oraz do Grupę Animatorów, w której to grupie swoją wiedzą dzielił się p. Andrzej Mańka. Tematyka…

Więcej...

Trwa rekrutacja do projektu „Zdobądź zawód przyszłości”

Trwa rekrutacja do projektu „„Zdobądź zawód przyszłości” Prowadzimy nabór na rok szkolny 2012/2013 w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na kierunkach: ·         technik kucharz ( w Dęblinie, Zamościu) ·         technik budownictwa ( w Krasnymstawie) ·         technik pojazdów samochodowych (w Zamościu, Tomaszowie…

Więcej...

Rozpoczęcie rekrutacji placówek wychowania przedszkolnego w projekcie ” Mamo,taty co wy na to?”

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy proces rekrutacji placówek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz dzieci przedszkolnych w projekcie „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Zachęcamy wszystkie placówki wychowania przedszkolnego do składania swoich aplikacji. Rekrutacja do projektu jest otwarta i antydyskryminacyjna. Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa. a) I etap nabór placówek oświatowych wychowania przedszkolnego od 02 lipca 2012 roku…

Więcej...

Zaproszenie na szkolenia

W związku z realizacją zadnia publicznego pt. „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie POSTIS  zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. lubelskiego (w tym członków, pracowników i wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji) na szkolenia m.in. z zakresu ZZL, marketingu i PR, fundraisingu oraz tworzenia partnerstw lokalnych. Szczegółowe informacje,…

Więcej...

Poszukiwani eksperci – praca

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego” zapraszamy do składania ofert na udział jako ekspertów w III zespołach eksperckichO opracowujących innowacyjne interdyscyplinarne programy wychowania przedszkolnego. Załączniki do pobrania: załącznik 1 załącznik 2  załącznik 3 załącznik 4

Więcej...