Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Panel naukowy „Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów”

Stowarzyszenie POSTIS serdecznie zaprasza na panel naukowy pt. „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowany w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”, który odbędzie się w Campusie KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w…

Więcej...

Artykuł na temat projektu Nowa droga w „Forum penitencjarnym”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym projektu Nowa droga, który ukazał się w najnowszym wydaniu pisma służby więziennej „Forum penitencjarne”. Zobacz

Więcej...

Rozpoczęło się szkolenie Opiekunów

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 16 maja 2013 r. rozpoczęło się szkolenie Opiekunów, którzy będą towarzyszyć uczestnikom podczas wędrówki w ramach projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Szkolenie potrwa do 23 maja 2013 r. Pierwsze wędrówki planuje się na koniec maja br.

Więcej...

Pierwsze posiedzenie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo – Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze

Dnia 29 kwietnia 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 odbyło się pierwsze posiedzenie Międzysektorowego Zespołu ds. Reintegracji Zawodowo – Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze, który został powołany w toku realizacji projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej…

Więcej...

Rekrutacja na stanowisko Opiekuna wyprawy

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy dodatkową rekrutację na stanowisko Opiekuna wyprawy w ramach projektu „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacja zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2013 r.

Więcej...

Spotkanie w ramach projektu KLAPS

Uczestnicy II edycji projektu „KLAPS- Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ubiegły weekend, tj. 20-21 kwietnia 2013 r. spotkali się podczas pierwszego zjazdu szkoleniowego w Hotelu Dom Spotkań w Dąbrowicy koło Lublina. Wśród osób zakwalifikowanych do szkoleń znaleźli się pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej działający na…

Więcej...