Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Konferencja podsumowująca zamojską SZANSĘ

W dniu 26 czerwca 2012 r.  w Zamościu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej w obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu”. W konferencji wzięli udział – w imieniu  Lidera – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny dr inż.  Henryk Łucjan  oraz – w imieniu Partnera projektu – prezes  zarządu Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko-Kulpa.W programie konferencji…

Więcej...

Oferta pracy dla ekspertów w projekcie ” Mamo,tato co wy na to?”

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego” zapraszamy do składania ofert na udział jako ekspertów w III zespołach eksperkich opracowujących innowacyjne interdyscyplinarne programy wychowania przedszkolnego.   Załączniki do pobrania: zapytanie ofertowe  załącznik 1 załącznik…

Więcej...

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa II”

Dnia 14.06.2012 r. w ośrodku Graf Marina w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szansa – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie – II Edycja”. Podczas konferencji wystąpili m. in. Barbara Bojko – Kulpa – Prezes Stowarzyszenia POSTIS, Anna Duda – Ziętek – autorka cyklu reportaży telewizyjnych pt. „Na imię mam…”, Katarzyna Ługowska – psycholog, Ewelina Dąbska – koordynator projektu. W konferencji…

Więcej...

Finał projektu „Teatr z sąsiedztwa”

Dnia 27.05.2012 r. w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się gala finałowa projektu pt. „Teatr z sąsiedztwa”, który realizowany był przez Stowarzyszenie POSTIS z Teatrem Starym w Lublinie oraz Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN. Uroczystość została przygotowana i poprowadzona przez uczestników przy wsparciu pracowników Teatru Starego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali finałowej oraz…

Więcej...

Oferta pracy dla ekspertów

OGŁOSZENIE  W związku z realizacją projektu innowacyjnego pt. „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” Stowarzyszenie POSTIS ogłasza nabór ekspertów do prac zespołów eksperckich. Powołanie zostaną 3 zespoły eksperckie, których zadaniem będzie opracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z NGO, PUP i OPS w zakresie aktywizacji zawodowej i…

Więcej...

Zapytanie ofertowe na badania ankietowe

Stowarzyszenie POSTIS realizuje projekt „Pl Nowa droga –Pl Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami” w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego osadzonych w aresztach śledczych i zakładach…

Więcej...