Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Sokół wędrowny

Sokół wędrowny jest jednym z najrzadszych gatunków ptaków gnieżdżących się w Polsce. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty gatunek ten zamieszkiwał cały kraj. W drugiej połowie XX wieku nastąpiło załamanie jego populacji. W celu ochrony tego pięknego ptaka w 1990 roku rozpoczęto program jego restytucji w Polsce. Do chwili obecnej wypuszczono łącznie około 300 młodych sokołów wyhodowanych…

Więcej...

Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku

Stowarzyszenie POSTIS decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2012 r. uzyskało status Centrum Integracji Społecznej Postis z siedzibą w Świdniku przy ul. Warsztatowej 4 od dnia 1 grudnia 2012 r. na okres 5 lat. Dodatkowo informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2012 r. przestało funkcjonować Centrum Integracji Społecznej POSTIS z siedzibą w Lublinie przy ul. Fieldorfa 7/4.

Więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu „ACE – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”

Stowarzyszenie POSTIS i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. z dniem 1 grudnia 2012 rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ACE – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne programy kształcenia  w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii”. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających…

Więcej...

Akcja świąteczna „Szlachetna Paczka”

Stowarzyszenie POSTIS  po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  pt. „Szlachetna paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie  „Wiosna”. Tym razem odpowiadamy na potrzeby ubogiej czteroosobowej rodziny z terenu Lublina. Przygotowaliśmy produkty żywnościowe, środki czystości, odzież, pomoce szkolne, a także specjalne upominki w postaci książek i kosmetyków.  Finał akcji odbędzie się w dniach 8-9 grudnia. Zachęcamy do przystąpienia do programu. Więcej…

Więcej...

KLAPS – Zaproszenie na szkolenia

W związku z realizacją zadnia publicznego pt. „KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie POSTIS wraz z Powiatem Świdnickim zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. lubelskiego (w tym członków, pracowników i wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji) na szkolenia m.in. z zakresu ZZL, marketingu i PR, fundraisingu oraz tworzenia partnerstw…

Więcej...