Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Ostatni panel szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 13-14 października uczestnicy I edycji projektu KLAPS – Kunia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, spotkali się podczas trzeciego, ostatniego panelu szkoleniowego w ośrodku Dom Spotkania w Dąbrowicy k. Lublina. Przedmiot zajęć dotyczył partnerstw lokalnych. Grupę Liderów w ciekawostki dotyczące tworzenia partnerstw lokalnych wprowadzała Pani Małgorzata Kotowska – trener i szkoleniowiec z…

Więcej...

Ostatni panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach  5 i 6.10.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się ostatni panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 15 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego…

Więcej...

Nowy rok szkolny 2012 /2013 już rozpoczęty w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości”

Od września 2012 r. w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” uczestnicy/czki  kontynuują bezpłatną naukę w Technikach Uzupełniających dla Dorosłych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Dęblinie w zawodach: technik pojazdów samochodowych technik kucharz technik budownictwa. W trakcie kształcenia uczestnicy/czki objęci są doradztwem zawodowym, którego celem jest planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,…

Więcej...

II zjazd szkoleniowy uczestników projektu KLAPS

Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej rośnie w siłę. Uczestnicy  I edycji naszego projektu w ubiegły weekend (15-16.09) spotkali się podczas drugiego zjazdu szkoleniowego. Mieli okazję poznać nowe praktyki i podejście do instytucji marketingu, fundraisingu, a ponadto zaznajomić się z zachodzącymi procesami rozwoju społeczności lokalnej. Biorąc czynny udział w zajęciach uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i praktyką zdobytą w środowisku podmiotów…

Więcej...

Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 14 i 15.09.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 16 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp…

Więcej...

Zjazd szkoleniowy projektu KLAPS

W dniach 31.08.2012 – 01.09.2012 odbył się pierwszy zjazd  szkoleniowy pierwszej edycji projektu KLAPS – Kuźnia Liderów i Animatorów Przedsiębiorczości Społecznej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy: Grupę Liderów, w której szkolenia poprowadziła p. Dorota Ulikowska oraz do Grupę Animatorów, w której to grupie swoją wiedzą dzielił się p. Andrzej Mańka. Tematyka…

Więcej...