Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Roztrzygnięcie postępowania nr 06/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r. na przeprowadzenie na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego

05.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  prowadzenia  wsparcia psychologicznego dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty: Załącznik: Rozstrzygnięcie

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania nr 07/SZ/2018 z dnia 20.03.2018 r. na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych

05.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  prowadzenia  grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania nr 03/SZ/2018 z dnia 08.03.2018 r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, niemieckiego

03.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, niemieckiego dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty: Załącznik: Rozstrzygnięcie

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr: 04/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r. na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego i historii

03.04.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  przeprowadzenia  zajęć edukacyjnych z języka polskiego i historii  dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty: Załącznik:…

Więcej...

Stowarzyszenie POSTIS poszukuje kandydatów na stanowisko – OPIEKUN WYPRAWY- w projekcie Nowa Droga

Stowarzyszenie POSTIS poszukuje kandydatów na  stanowisko – OPIEKUN WYPRAWY- w projekcie Nowa Droga Załącznik Rekrutacja opiekunów Nowa Droga

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr. postępowania 08/SZ/2018 z dnia 22.03.2018 r.

22.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert  na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii  w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie….

Więcej...