Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozpoczęcie realizacji projektu SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS informuje, że w dniu 31.12.2008 r. została podpisana pomiędzy Instytucja Wdrażającą a Stowarzyszeniem POSTIS umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.07.02.01-06-053/08-00) na realizację Projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej na Lubelszczyźnie”. Projekt w partnerstwie Stowarzyszenia POSTIS z Sądem Rejonowym w Lublinie (…

Więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS zgodnie z pkt. 1 § 9 rozdz. IV Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18.12.2009 r. Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie przy ul. Fieldorfa 7/4. Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz.15.00. Porządek Obrad: Rozpoczęcie obrad Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia…

Więcej...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną POSTIS zgodnie z pkt. 1 § 9 rozdz. IV Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 26.03.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w Lublinie ul. Fieldorfa 7/4 w Lublinie. Pierwszy termin ustala się na godz. 11.30, drugi termin ustala się na godz.12.00. Porządek Obrad: Rozpoczęcie obrad Zmiana…

Więcej...