Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


O kształceniu ustawicznym- już wkrótce konkurs wiedzy o formalnym kształceniu ustawicznym

Uczestnicy/czki projektu „Zdobądź zawód przyszłości” realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wezmą udział w II semestrze roku szkolnego 2011/2012  w konkursie wiedzy o formalnym kształceniu ustawicznym. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Zachęcamy zatem do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami…

Więcej...

Innowacyjna edukacja kulturalna z Teatrem Starym, Stowarzyszeniem POSTIS i Teatrem NN

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Teatrem Starym w Lublinie i Ośrodkiem Brama Grodzka-Teatr NN  w ramach III edycji programu grantowego Akademia Orange realizuje projekt pt. „Teatr z sąsiedztwa”.  Uczestnicy projektu (młodzież w wieku 13-16 lat związana ze środowiskiem Starego Miasta w Lublinie) wezmą udział m.in. w filmowym lub literackim treningu reporterskim, warsztatach z edycji filmu lub tekstu  oraz…

Więcej...

Nowa droga szansą dla młodych więźniów opuszczających zakłady karne

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Aresztem Śledczym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz  PTE Zakładem Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie jesienią 2011 r. rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego modelu postępowania w młodymi więźniami, którzy opuszczają zakład karny lub areszt śledczy pod nazwą NOWA DROGA. Projekt proponuje skonstruowanie modelu współpracy instytucji publicznych i nie publicznych obejmującego kompleksowy proces…

Więcej...

Życzenia świąteczne

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy Stowarzyszenie „POSTIS”

Więcej...

Szlachetna Paczka z Postisem

  Stowarzyszenie „POSTIS” przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy  pt. „Szlachetna paczka” organizowanej przez  Stowarzyszenie  „Wiosna”. Przekazaliśmy odzież, podręczniki, artykuły żywnościowe, higieniczne i szkolne ubogiej rodzinie z terenu województwa lubelskiego.  Inicjatorom przedsięwzięcia gratulujemy pomysłu a wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do świątecznej pomocy zapraszamy na stronę organizatora www.szlachetnapaczka.pl.

Więcej...

„Zdobądź zawód przyszłości” – terminy zajęć w I semestrze 2011/2012

Informujemy, że w ramach projektu „Zdobądź zawód przyszłości” prowadzone jest kształcenie w 3-letnich Technikach Uzupełniających dla Dorosłych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Dęblinie (dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wieku 18-64 lat, zamieszkujących lub pracujących w województwie lubelskim). Uczestnicy/czki projektu podczas bezpłatnej nauki zostaną przygotowani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego. W ramach…

Więcej...