Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr. 02/SZ/2018 z dnia 07.03.2018 r.

21.03.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  przeprowadzenia indywidualnego mentoringu społeczno-zawodowego dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” nr projektu: 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że zostały wybrane następujące oferty: Załącznik: Rozstrzygnięcie postępowania

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 07/SZ/2018 z dnia 20.03.2018 r.

20.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 06/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r.

16.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert na  przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Załączniki: Zapytanie ofertowe- PSYCHOLOG Załącznik nr 1-…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postepowania: 05/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r.

16.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych  z matematyki i chemii w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 04/SZ/2018 z dnia 16.03.2018 r.

16.03.2018r. Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego i historii w Ośrodkach Kuratorskich  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ” nr. projektu 11.01.00-06-0127/16-00 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie….

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/CA/2018

12.03.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kucharz oraz drukarz  w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie informujemy, że do prowadzenia warsztatów…

Więcej...