Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Rozstrzygnięcie postępowania Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrane zostały oferty Dokument

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrana została następująca oferta Dokument

Więcej...

Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 10/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r.

14.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 10/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r. na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Protokół z otwarcia ofert

Więcej...

14.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 09/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r.

14.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania Nr 09/SZ/2017 r. z dnia 30.01.2017 r. na zakup wraz z dostawą materiałów do socjoterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”. Protokół z otwarcia ofert

Więcej...

30.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii

30.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii

30.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej…

Więcej...