Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe nr postępowania: 03/SZ/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, niemieckiego w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie, w Świdniku, Łęcznej, Lublinie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja ”.  Numer projektu 11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 02/SZ/2018 z dnia 07.03.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społeczno-zawodowego dla uczestników/czek projektu  „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Numer projektu 11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Zapytanie ofertowe- mentor Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr postępowania: 01/SZ/2018 z dnia 22.02.2018

22.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na poczęstunek dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Numer projektu 11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Zapytanie ofertowe Załącznik…

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr: 01/CA/2018 z dnia 20.02.2018

20.02.2018 r. Zapraszamy do składania ofert  dotyczących wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kucharz oraz drukarz  w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1…

Więcej...

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dotyczącego stanowiska Metodyka

05.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” RPLU.11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. ROZEZNANIE RYNKU METODYK Załącznik nr 1 Formularz…

Więcej...

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. wyboru wykonawców na stanowisko doradcy zawodowego

05.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego objęcia  stanowiska doradcy zawodowego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie-II edycja ”- RPLU.11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. ROZEZNANIE RYNKU DORADCA Załącznik nr 1…

Więcej...