Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dotyczącego stanowiska Metodyka

05.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja” RPLU.11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. ROZEZNANIE RYNKU METODYK Załącznik nr 1 Formularz…

Więcej...

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. wyboru wykonawców na stanowisko doradcy zawodowego

05.02.2018r  Zapraszamy do składania ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego objęcia  stanowiska doradcy zawodowego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie-II edycja ”- RPLU.11.01.00-06-0127/16 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. ROZEZNANIE RYNKU DORADCA Załącznik nr 1…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania Nr 01/P/2018 z dnia 10.01.2018

Poniżej przedstawiamy roztrzygnięcie postępowania Nr 01/P/2018 z dnia 10.01.2018 r. na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla uczestników projektu ,,POWRÓT-wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy II edycja Rozstrzygnięcie postępowania

Więcej...

Zapytanie ofertowe nr 01/P/2018 z dnia 10.01.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4…

Więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia POSTIS

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu zwołuje na dzień 29.12.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie  Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A. Pierwszy termin ustala się na godz. 15.00, drugi termin ustala się na godz. 16.00. Lublin 15.12. 2017 r.

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/CA/2017 z dnia 22.11.2017

22.11.2017r. Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” . Zapytanie ofertowe ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 5  

Więcej...