Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 12/SZ/2017 z dnia 06.10.2017r.

W związku z postępowaniem ofertowym 12/SZ/2017 z dnia 06.10.2017 r., na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” wybrane zostały następujące oferty: Rozstrzygnięcie postępowania

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług

31.10.2017 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla 10 Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja” . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3…

Więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/CA/2017 z dnia 09.10.2017 na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” (dalej: Projekt). Zapytanie ofertowe Szkolenia komputerowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług

06.10.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla śr. 24 uczestników projektu-podopiecznych ośrodków kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA…

Więcej...

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”

Zapytanie ofertowe w ramach procedury ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na realizację dwóch szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, RPLU.11.01.00-06-0128/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie…

Więcej...

Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/CA/2017

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”, nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16-00 informuję, że w ramach postępowania nr 01/CA/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 23.08.2017 r., którego przedmiotem był wybór oraz zatrudnienie 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach: pracownik ochrony mienia/monitoringu, pracownik porządkowo-konserwacyjny do prowadzenia warsztatów…

Więcej...