Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 05/SZ/2017 z dnia 09.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych wybrane zostały następujące oferty: Załącznik

Więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 04/SZ/2017 z dnia 04.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z chemii wybrane zostały następujące oferty: Załącznik

Więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 03/SZ/2017 z dnia 04.01.2017 r o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego wybrane zostały następujące oferty: Załącznik

Więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  informuję, że w postępowaniu Nr 01/SZ/2017 z dnia 04.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównawczych w formie korepetycji z matematyki i fizyki wybrane zostały następujące oferty: Załącznik

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

16.01.2017 r. Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska doradcy zawodowego w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. ROZEZNANIE RYNKU DORADCA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie opieki nad Uczestnikami Projektu podczas zajeć ze sportterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na…

Więcej...