Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów z socjoterapii w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologicznych

09.01.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie  grupowych warsztatów psychologicznych w Ośrodkach Kuratorskich na obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” . Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  współfinansowanego ze środków Unii…

Więcej...