Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z chemii dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie  dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki

4.01.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie korepetycji z matematyki i fizyki dla podopiecznych Ośrodków Kuratorskich Sądowego Okręgu Lubelskiego w ramach projektu ” SZANSA – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu  ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”  współfinansowanego ze środków Unii…

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

02.01.2017 Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w celu rozeznania rynku dotyczącego: objęcia  stanowiska Metodyka w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ROZEZNANIE RYNKU METODYK Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Więcej...

Walne zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia POSTIS  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu  zwołuje na dzień  27.12.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00. Lublin 13.12.2016. r.

Więcej...