Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


24.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 02/ND/2017

W związku z postępowaniem ofertowym nr 02/ND/2017  r. o udzielenie zamówienia na wykonanie zlecenia „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty: Załącznik Roztrzygnięcie postępowania 02

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia na stanowisku ,,Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia na stanowisku ,,Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia na stanowisku Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”

10.07.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zlecenia na stanowisku Opiekun wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA

7.07.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się…

Więcej...

Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzec zmniejszenia wykluczenia społecznego

Stowarzyszenie POSTIS wraz z Partnerami Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizują zadanie „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzec zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar…

Więcej...

19.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r. o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty: Załącznik

Więcej...