Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


19.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym nr 01/ND/2017 z dnia 28.04.2017 r. o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” POWER Oś priorytetowa I Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji wybrane zostały oferty: Załącznik

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy”

28.04.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi „opiekuna wyprawy” w ramach projektu „NOWA DROGA– wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się…

Więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

24.02.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Uczestników Projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie”. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu ” SZANSA – Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Więcej...

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej

22.02.2017  w celu rozeznania rynku na usługę wynajmu sal do przeprowadzenia zajęć ze sportterapii  w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. ROZEZNANIE RYNKU – sale (docx) ROZEZNANIE RYNKU – sale (pdf)

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 09/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrane zostały oferty Dokument

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r.

W związku z postępowaniem ofertowym Nr 10/SZ/2017 z dnia 30.01.2017 r. o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów i sprzętu do sportterapii realizowanym przez Stowarzyszenie POSTIS w ramach projektu „SZANSA-Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie” do realizacji wybrana została następująca oferta Dokument

Więcej...