Zarząd Stowarzyszenia "POSTIS" informuje, że od dnia 22.07.2011 uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE "POSTIS".

Aktualności


Panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga”

W dniach 14 i 15.09.2012 r. w Dąbrowicy k. Lublina odbył się kolejny panel ekspertów w ramach projektu „Nowa Droga – Innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięło udział 16 ekspertów, koordynator merytoryczny projektu oraz przedstawiciele Partnerów: PTE Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp z o.o.,  powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Aresztu Śledczego w Lublinie. Eksperci w trzech zespołach pracowali m.in. nad założeniami
schematu i modelu NOWA DROGA, podręcznika i programu szkolenia dla opiekunów wyprawy, modelu współpracy oraz podręcznika i programu szkolenia dla przedsiębiorców.